Straipsnis

LR Seimo kanceliarija
Informacijos analizės skyrius

 JAV IR EUROPOS KOVA SU NARKOTIKAIS (2)

Čekija

Čekija negarseja savos produkcijos narkotikais (tik 1/5 čia suvartojamų narkotikų yra vietinės gamybos), tačiauji yra ant kontrabandos iš Balkanų, Artimųjų Rytų, Azijos ir Pietų Amerikos kelio. Taip pat čia įvežami ir pravežami narkotikai iš Lenkijos bei Vokietijos. Čekijos parlamentas pernai priėmė pataisas, kuriomis sugriežtino bausmes už narkotikų turejimą, už pinigų plovimą, sugriežtino bankų veiklos priežiūrą.

Pagrindiniai narkotikų tranzito per Čekiją organizatoriai yra Kosovo albanai. Jie samdo vietinius kurjerius ir vietinius prekeivius. Taip pat narkotikų tranzitu per Čekija užsiiminėja turkai, pakistaniečiai, rusai, ukrainiečiai ir kt.

Čekija domina narkotikų gamintojus, nes čia galima gauti cheminių sudėtinių medžiagų. Čekija, JAV Narkotikų įveikimo agentūros pavyzdžiu, įsteigė Nacionalinę kovos su narkotikais valdybą. Jos pastangomis pavyko sulaikyti narkotikų gamybai tinkamų sudėtinių medžiagų, importuojamų iš Slovakijos, Vengrijos ir Kinijos. Pervitiną ir nebrangius stimuliantus, gaunamus Čekijos laboratorijose, dažniausiai suvartoja vietiniai, tačiau nustatyta, kad jų išgabenama ir į Vokietiją bei Kanadą. 1997 m. priimtas cheminių medžiagų (prekursorių), tinkamų narkotikų gamybai, įstatymas padėjo policijai išaiškinti keletą nelegalių laboratorijų, tačiau sintetinių narkotikų vartojimas Čekijoje tebeplinta. Tarp tokių narkotikų ypač populiarus amfetamino narkotikas, vadinamas ecstasy.

Čekijoje nėra uždrausta auginti aguonas, nes aguonos yra tipiška čekiškos virtuvės sudėtinė dalis. Vyriausybė tik yra priėmusi aguonų auginimo ir pardavimo taisykles.

Čekijos 81 rajono kovos su narkotikais koordinatoriai įkūrė bendrą informacijos ir bendradarbiavimo tinklą, renka informaciją apie situaciją rajonuose, sudaro darbo grupes su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, ruošia įvairią propagandinę medžiagą spaudai, mokykloms. Sveikatos apsaugos Įstaigose veikia tokios, kaip Vakarų Europoje, pagalbos narkomanams struktūros. Čekijoje įregistruota apie 1 500 narkomanų, kurie intensyviai yra gydomi, apie 1000 asmenų gydomi ambulatoriškai. Ambulatoriškai gydomi asmenys išlaiko anonimiškumą.

Čekijoje yra įsteigta Nacionalinė kovos su narkotikais komisija. Tačiau pernai tris kartus pasikeitus vyriausybei, jos darbo efektyvumas buvo menkas. Net 4 mėn. nebuvo paskirtas šios komisijos vadovas. Viena svarbiausių komisijos funkcijų - koordinuoti Švietimo, Sveikatos ir socialinės apsaugos, Vidaus, Teisingumo, Finansų ir Gynybos ministerijų darbą šioje srityje. Komisija rengia valstybės kovos su narkotikais strategiją. Tokį planąji yra parengusi 1998-2000 metams.

Pernai pavasarį parlamentas balsavo prieš prezidento Havelo veto dėl įstatymo formuluotės, kad bus baudžiama už "narkotikų laikymą, išskyrus nedidelius jų kiekius". Prezidentas priekaištavo, kad tokia formuluotė yra dviprasmiška. Tačiau parlamentas ją paliko, ir įstatymas šiais metais įsigaliojo. Čekijos policijos pareigūnams teisininkai ir socialinės apsaugos darbuotojai aiškina, kad reikia pakankamai racionaliai vertinti sugautojo "turimą kiekį", ir pirmą kartą sulaikytą jaunuolį kartais pakanka tik pagąsdinti, kad reikia stengtis pradėjusį vartoti narkotikus neatbaidyti nuo apsilankymo specialiuose centruose, kurie bando jaunam žmogui padėti atprast nuo kenksmingo įpročio, pasistengti, kadjie nebijotų arešto ir nevengtų ten lankytis.

Čekijoje iškeltos korupcijos bylos nebuvo susijusios su narkotikais.

Lenkija

Lenkija pasaulyje garsėja kaip aukštos kokybės nelegalių amfetaminų gamintoja ir dėl to yra labai sunerimę Europos kovos su narkotikais agentūros. ES duomenimis, visų narkotikų, pagamintų Europoje, 25 % yra pagaminama Lenkijoje. Vis dažniau nelegaliose laboratorijose ima dirbti chemikai profesionalai, tobulėja nelegalių laboratorijų įranga. Lenkijos pareigūnai mano, kad Lenkijoje jų pastoviai veikia kelios dešimtys.

Narkotikų prekeiviams Lenkija yra dar ir populiarus tranzito "taškas". Per Lenkiją vežama daug narkotikų į Vakarų Europą (ypač daug į Vokietiją) ir Skandinavijos šalis. Lenkijos policininkai praneša, kad lenkų kurjerius samdo Nigerijos, Turkijos, Indijos, Pakistano heroino platintojai. Nustatyta. kad lenkų nusikaltėliai palaiko ryšius su Brazilijos, Bolivijos, Kolumbijos, Venesuelos, Peru ir Italijos nusikalstamomis grupuotėmis. Nusikaltėliai sugalvoja įvairiausių kontrabandos būdų. Lenkijoje buvo ne kartą konfiskuota narkotikų, vežamų paveikslų rėmuose, bagažu siunčiamuose balduose. Kai kurios Lenkijos nusikalstamos grupuotes, kurios užsiimineja vogtų automobilių gabenimu, turi nusistovėjusius ryšius su Rusijos narkotikus gabenančiomis grupėmis. Tos grupės taip pat kontroliuoja prostituciją ir narkotikų prekybą gatvėse. Anksčiau paplitusį pas save gamintą '"kompotą", t.y. prastos kokybės heroiną, lenkai keičia švaresniu heroinu, importuotu iš Turkijos, Bulgarijos ir Afganistano. Ypač populiarūs tarp jaunimo sintetiniai narkotikai, tačiau nė kiek ne mažiau populiarūs marihuana ir hašišas.

Lenkijoje neseniai reorganizuotas narkotikų kontrolės mechanizmas. Nuo pernai metų svarbiausia centrinė institucija - įkurtas nacionalinėje policijoje (PNP) Kovos su narkotikais biuras. (PNP taip pat yra Kovos su organizuotu nusikalstamumu biuras.) Nuo šių metų jam tiesiogiai pavaldūs 16-os vaivadijų pareigūnai, atsakingi už kovą su narkotikais. Su naujai įkurtu biuru savo darbą koordinuoja pasienio kontrolės, muitinės ir Valstybės saugumo tarnybos. Lenkai aiškina, kad pernai statistiškai labai išaugęs nusikaltimų skaičius yra susijęs su tuo, kad pagerėjo policijos darbas - policija žymiai daugiau išaiškina nusikaltimų ir daugiau sulaiko nusikaltėlių.

Sveikatos apsaugos ministerijos duomenimis, Lenkijoje narkomanų yra nuo 30000 iki 40 000 ir jų skaičius pastoviai auga. Kiti šaltiniai teigia, kad Lenkijoje yra nuo 100 000 iki 150 000 narkomanų. JAV pareigūnai teigia, kad neoficialiais duomenimis Lenkijoje narkomanų yra apie 400 000. Lenkijos pareigūnų teigimu, mokyklose apie 40% moksleivių yra pabandę narkotikų. Lenkijos policijos duomenimis jaunimo padarytų nusikaltimų, kurie yra susiję su narkotikų vartojimu, per metus išaugo 451%.

Pastaraisiais metais lenkai ėmėsi aktyviau stabdyti pavojingą pagreitį įgaunančius procesus. Lenkijos vyriausybė, bendradarbiaudama su Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės ir prevencijos specialistais, ėmė rengti daugiau specialistų, sugebančių tinkamai gydyti narkomanus. Tose vietose, kur renkasi narkomanai ir leidžiasi narkotikus, lenkai, padedami JT programų vykdytojų, įrengė vienkartinių švirkštų keitimo punktus. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų ministerija daugiau dėmesio skiria prevencinėms programoms, skirtoms mokyklinio amžiaus vaikams.

Lenkija parengė sistemą, kaip sekti 22 chemikalų, tinkamų narkotikų gamybai, importą ir eksportą. Numatyta, kad Kovos su narkotikais biuras turi teisę gauti visą informaciją apie šių chemikalų vartojimą, importavimą ir eksportavimą. Visa tai apibrėžta įstatymu, todėl naujų chemikalų įtraukti į sąrašą niekas neturi teisės. Tą reikia daryti bendra įstatymo pataisų tvarka, todėl kaskart reaguoti į greitai besikeičiančią situaciją yra labai nepatogu. Būtent tą tarptautinės narkotikų kontrolės tarnybos nurodo, kaip rimtą stabdį. Tuo tarpu įstatymų pataisas, leidžiančias surengti pareigūnams nusikaltimų išaiškinimo operacijas (tikrinti transporto priemones ir prekių siuntas ne tik pasienyje, kai reikia, klausytis telefoninių pokalbių ir sekti kitas elektroninių ryšių sistemas), taip pat reikalavimas, kad pirkimo pardavimo dokumentuose būtų tiksliai nurodyta kur, kas ir už kiek pirkta ir kaip į Lenkiją gabenta, - tarptautinių kovos su narkotikais organizacijų specialistai vertina gerai.

Latvija

Latvijoje padaugėjo ir narkotikų tranzito, ir narkotikų vartotojų, tačiau narkotikai dar nėra viena svarbiausių Latvijos problemų. Latvija yra pasirašiusi Jungtinių Tautų 1988 m. Kovos su narkotikais konvenciją. Tačiau pastangos įgyvendinti įsipareigojimus yra ribotos, nes trūksta lėšų. 1998 m. sausio mėn. Latvija priėmė pinigų plovimo įstatymą, ir dabar finansinių machinacijų išaiškintojai turi teisinį pagrindą atlikti tyrimus.

Tyrimai rodo, kad į Latviją ir per Latviją dauguma narkotikų yra gabenama geležinkeliu ir automobiliais. Pati Latvija narkotikų gamina nedaug. Šiek tiek vietiniai gamintojai pagamina amfetaminų, efedrino ir ecstasy. Tačiau tranzitas per Latviją vyksta intensyviai. Opijatų į Latviją gabenama per Lietuvą, Ukrainą ir Rusiją iš Vidurinės Azijos, efedrino iš Indijos per Maskvą, kanapių per Moldovą arba per Nyderlandus (iš Vidurio ir Pietvakarių Azijos bei Maroko), amfetaminų iš Nyderlandų, Lenkijos ir Vokietijos. Latvijos pareigūnai nurodo, kad psichotropinių medžiagų įvežama iš Rusijos ir Lietuvos. Heroino ir kokaino Rygos juodojoje rinkoje galima gauti nesunkiai, ir apie tai žino Latvijos pareigunai. Opijatų jau 4 metai konfiskuojama maždaug tiek pat, tačiau statistika rodo, kad konfiskuojama kitokių narkotikų vis daugiau. Yra simptomų, kad Latvijoje organizuoti nusikaltėliai plečia savo "tinklus" ir problemų Latvijoje tik daugės.

Nacionalinio narkotikų kontrolės koordinacinio komiteto duomenimis, Latvijoje yra apie 5 000-8 000 narkotikus vartojančių asmenų. Narkotikai plinta, jaunimas vis dažniau vartoja naujų narkotikų rūšių. Policija nurodo, kad daugėja beglobių vaikų, kurie ir patys vartoja narkotikus, ir juos platina. Rimta problema - narkotikų vartojimas kalėjimuose.

Latvijoje labiausiai paplitę opijatai, efedrinas ir psichotropinės medžiagos. Plečiantis ryšiams su Europos valstybėmis, Latvijoje plinta vakariečių gaminami narkotikai. Latvijos pareigūnai skundžiasi, kad spauda ne tik nepadeda kovoti su narkotikų vartojimu, bet netgi skatina. Spaudoje pasirodo rašinių, kad narkotikai nekelia rimto pavojaus sveikatai, kad iš karto narkomanu netampama ir pan.

Statistika rodo, kad 1992 m. Latvijoje su narkotikais susijusių nusikaltimų buvo padaryta 205, o 1997 m. - 433. 1998 m. per pirmuosius 9 mėn. jų užregistruota 289. Vidaus reikalų ministerija yra parengusi kovos su narkotikais planą 1999-2003 metams. Plane yra numatyta, kad Latvija beveik pabaigs pritaikyti savo įstatymus JT konvencijos reikalavimams. Cheminių ir psichotropinių medžiagų, tinkamų narkotikų gamybai, kontrolės įstatymą Latvija yra priėmusi 1996 m. 1998 m. Latvija priėmė pinigų plovimo įstatymą, taip pat parengė sulaikytų vaikų, turinčių narkotikų, teisių gynimo įstatymą, šiais metais padarė atitinkamų pataisų baudžiamajame kodekse.

1994 m. Latvija Vidaus reikalų ministerijoje įkūrė Narkotikų įveikimo biurą. Pernai šis biuras savo darbą pradėjo dalintis su naujai įkurtu Pasienio kovos su narkotikais skyriumi. Latviai dar įsteigė Nacionalinę narkotikų kontrolės ir kovos su narkotikų vartojimu komisiją. Ši komisija yra atsakinga už valstybės kovos su narkotikais politiką ir įvairių struktūrų darbo koordinavimą. Pastaraisiais metais vyriausybė padidino komisijos narių skaičių ir išplėtė sekretoriatą.

Latviai pernai metais atidarė ant sienos su Rusija Terehovo pasienio punktą, ir jame iškart ėmė dirbti specialistai su dresiruotais užuosti narkotikus šunimis.

Remiantis Latvijos vidaus reikalų ministerijos duomenimis. Narkotikų įveikimo biuras 1997 m. tyrė 433 kriminalinius nusikaltimus. Tai narkotikų kontrabandos ir narkotikų laikymo atvejai. 1996 m. tokių atvejų buvo užregistruota 362. Pemai 1 ketvirtyje jų buvo 101 (per 1997 m. tokį laikotarpįjų buvo 59). Tačiau užsienio analitikai yra linkę manyti, kad šie skaičiai neparodo tikrosios situacijos, kad iš tiesųjų turėtų būti žymiai daugiau. Jie mano, kad latviai tiesiog nepajėgūs tinkamai kontroliuoti situacijos. Nurodoma, kad latvių pasieniečiams trūksta pasirengimo, įgūdžių, kad latviai neturi atitinkamų specialistų, neturi galimybių netgi ruošti tokius specialistus, kad koordinavimo darbas netikęs ir t.t. Jie taip pat nurodo, kad operatyvininkams ir teisininkams trukdo tai, kad labai dažnai daromi pakeitimai baudžiamajame kodekse. Jie pastebi, kad tarp prokuratūros ir teismų šioje srityje pasitaiko daug nesusipratimų.

Pasaulio banko apžvalgose yra minima, kad Latvijoje klesti korupcija, kad valstybės tamautojų dauguma yra korumpuoti. Beje, šiuos teiginius Bankas daro, remdamasis visuomenės apklausų duomenimis. Tačiau narkotikų kontrolės pasaulinės organizacijos vertinimais, korupcija Latvijoje nekelia grėsmės nei demokratijai, nei ekonomikai. Bylos, iškeltos teisėjams, savivaldybių tamautojams, muitininkams ar policininkams, yra nereikšmingos, jų padaryti nusikaltimai yra smulkūs. Tačiau visi užsienio stebėtojai vienodai pabrėžia, kad Latvijoje nėra skaidrumo politinio elito ir didžiojo verslo sferoje. Latvija yra pasirašiusi JT 1988 m. Kovos su narkotikais konvenciją. JAV ir Latvijos vyriausybės yra pasirašiusios abipusės pagalbos muitinėms sutartį. Be to, Latvija yra pasirašiusi Pasaulio muitinių organizacijos tarptautinę konvencijądėl dvišalio administracinio bendradarbiavimo muitinių darbuotojų nusikaltimų prevencijos, tyrimo ir baudimo (Nairobio konvencija) priedą X, kalbantį apie narkotikus.

1998 m. JT kovos su narkotikais programoje Latvijai skirta 156 000 $ parama keturioms programoms. Tai pagalba Rindzelės centrui, kuriame gydomi narkomanai, pagalba užbaigti valstybės kovos su narkotikais planą, parama įsigyti įrangos policijai ir lėšos narkotikų vartojimo prevencijos mokymams. JAV vyriausybė 1998 m. yra skyrusi apie 677 000 $ įvairiems mokymams ir seminarams.

JAV specialistų nuomone, Latvijai dar labai trūksta lėšų įsigyti būtiniausios technikos, sustiprinti sienos kontrolę, sugebėjimų ir valios išaiškinti pinigų plovimo atvejus, išmokti užčiuopti spragas bankų ataskaitose, kurios padėtų surasti nešvarius pinigus, sugebėjimų išaiškinti organizuotų nusikaltėlių veiklą.

Estija

Pernai kovos su narkotikais tarptautinės organizacijos atkreipė dėmesį į Estiją po to, kai Helsinkyje buvo sulaikytas Estijos policininkas, bandęs prasmukti su keliais kilogramais narkotikų, Talino aerouoste sulaikyti du estų kurjeriai su keliolika kilogramų kokaino ir kai savo pasienyje estai sulaikė nemažai heroino. Estijos geografinė padėtis tinka kontrabandininkams gabenti narkotikus į Vakarus iš Rusijos ir Vidurio Europos. Jūrų keltais, kuriais keliasi daug turistų į Suomiją ir Švediją, gabenama narkotikų taip pat dažnai. Turistų daug, estų pasieniečių ir muitininkų mažai, todėl kontrabandininkams ši transporto priemonė labai tinka. Per Estiją gabenami narkotikai jachtomis ir kitais nedideliais laivais.

Nustatyta, kad Estijos prekeiviai turi tiesioginių kontaktų su Kolumbijos, Venesuelos ir kitais kokaino tiekėjais iš Pietų Amerikos. Pernai buvo sulaikyti 4 kurjeriai Karibų salose, kurie iš Kurakao veždavo narkotikus į Estįją. Per Estiją į Vakarus vežami narkotikai iš Afganistano, Pakistano, Kaukazo respublikų. Išsiaiškinta, kad amfetaminų ir kitų stimuliantų į Estiją atvežama iš Latvijos, Olandijos ir Eenkijos. Jų patenka į Estiją ir iš Baltarusijos, Ukrainos, manoma, kad ir iš Rusijos. Interpolas yra sulaikęs estų piliečių, kurie laivais gabendavo narkotikų kontrabandą, neužsukdami į Estiją.

Pastaraisiais metais pačioje Estijoje narkotikų pareikalavimas labai padidėjo. Policijos reidai kaskart "surenka" daugybę narkotinių medžiagų. Labai padaugėjo opijatų ir stimuliantų vartotojų. Policininkai teigia, kad bene pagrindinė priežastis, dėl kurios Talino centre padaugėjo smulkių nusikaltimų, yra narkotikai. Manoma, kad Estijoje apie 7 000 asmenų leidžiasi opijatų į veną, dar apie 3 000 vartoja kitokias narkotikų rūšis. Kokaino, kurio prieš pora metų beveik niekas nevartojo, vartojama vis daugiau. 1998 m. buvo užregistruota 64,8% daugiau nusikaltimų, susijusių su narkotikais, negu 1997 m. Per 1998 metų pirmuosius 10 mėn. policija ir muitininkai konfiskavo 2 525 gramus kokaino, 70 gramų heroino, 123 gramus hašišo, 3 595 gramus marihuanos. 70 tarino tablečių (tai buvęs ir jau nebevartojamas sovietų kariuomenės vaistas prieš radiaciją) ir apie 300 litrus acetofenolio (tinkamo narkotikų gamybai). Nors su narkotikais susijusių nusikaltimų padaugejo, Estijos vidaus situacija, vertinant tarptautiniais standartais, pasaulinėms organizacijoms nekelia susirūpinimo. Estijos parlamentas svarsto įstatymo pataisas, numatančias, kad asmcniui už narkotikų turėjimą nedideliais kiekiais, už jų turėjimą "rekreacijai" - bausmės būtų sumažintos, o narkotikų prekeiviams ir kontrabandininkams bausmės būtų padidintos.

Estijos kriminalinėje policijoje yra įkurtas Kovos su narkotikais biuras. Pernai jis buvo išplėstas. 1997 m. jame dirbo 14 pareigūnų, 1998 m. jau 33, iš jų 15 yra atsakingi už nusikaltimų, susijusių su narkotikais išaiškinimą. Nuo 1998 m. kovo mėn. speciali kovos su narkotikais policininkų grupė Taline pradėjo nuolatinius budėjimus gatvėse. Pernai kovos su narkotikais policijos skyrių įkūrė Tartu miestas, tokius skyrius Estija įkūrė ir pasienio šiaurės rytiniuose rajonuose. Be to, kiekvienoje policijos prefektūroje yra po vieną pareigūną, kuris atsakingas už kovą su narkotikais. Kriminalinės policijos Kovos su narkotikais biuras koordinuoja šių pareigūnų veiklą.

Kovos su narkotikais biuras įsteigtas ir Nacionalinėje pasienio tarnyboje. Biuras turi 8 specialiai apmokytus specialistus ir du dresiruotus šunis, atpažįstančius narkotikus.

Estija yra pasirašiusi su Suomija ir Švedija sutartis koordinuoti kovos su narkotikais pareigūnų darbą. Estijoje pastoviai reziduoja keletas Suomijos ir Švedijos policijos pareigūnų, atsakingų už kovą su narkotikais.

Estijos policininkus ir pasieniečius, dvišalių sutarcių pagrindu, padeda apmokyti JAV, Šiaurės šalių ir ES šalių specialistai. Estijos pareigūnai taip pat mokosi Vengrijos nacionalinėje policijos akademijoje Budapešte.

Suomija

Suomija neminima nei narkotikų tranzito, nei pinigų plovimo tarptautiniuose sąrašuose.

Suomijos policijos duomenimis, narkotikų vartotojų nuo 1990 m. pastoviai daugėja. Policijos nuomone, ji turi per mažai resursų, kad būtų pajėgi tinkamai reaguoti į situaciją. Tačiau valstybė, tarptautinių organizacijų vertinimu, gerai kovoja su problema, efektyviai kontroliuoja sieną su Rusija. Manoma, kad narkotikų gabentojams sunku prasmukti pro suomių pasieniečius. Tačiau patys suomių pasieniečiai skundžiasi, kad jiems darosi sunku kontroliuoti vežamų laivais iš Sankt Peterburgo ir Baltijos valstybių amfetamino ir heroino srautus. Sausumos sienos su Rusija apsauga jie patenkinti. Tyrimai rodo, kad daugiausia narkotikų yra vežama į Suomiją ir per Suomiją iš Estijos, Nyderlandų ir Rusijos. Daugiausia suomių pasieniečiai konfiskuoja hašišo. Iš Estijos jvežama švariai išvalyto amfetamino, iš jo pagaminto ecstasy narkotiko. Tačiau Suomijos tamybų nuomone, šis narkotikas nėra gaminamas Baltijos regione, o tikriausiai į čia atvežamas iš Rytų Europos. Suomiai sunerimę, kad nuo pernai metų iš Sankt Peterburgo vis dažniau vežama stipraus heroino. Tiesa, pernai heroino konfiskuota mažiau negu 1997 m., tačiau manoma, kad heroino vis daugiau lieka pačioje Suomijoje. Tačiau suomių narkomanų, palyginus su kitomis valstybėmis, nedaug. Tiesa, pačių suomių nuostabai, pemai buvo sulaikyta 190 asmenų, kurie namų sąlygomis, pasitelkę elektros įrengimus, augino kanapes. Dauguma jų jas augino vietinei rinkai, tačiau buvo ir tokių, kurie rengėsi jas eksportuoti. Tačiau kokių nors nelegalių laboratorijų, kurios gamintų narkotikus ar kokias nors chemines medžiagas narkotikams, Suomijoje nepastebėta. Įstatymais labai griežtai kontroliuojama 22-jų cheminių medžiagų, tinkamų narkotikų gamybai, gamyba ir platinimas.

Suomija pinigų plovimo įstatymą yra priėmusi 1994 m. Iki šiol Suomijoje buvo iškelta 10 pinigų plovimo bylų, tačiau nelegalios valiutos sumos buvo nedidelės. Suomijos įstatymai yra griežti visais atvejais, jeigu tai siejasi su narkotikų gamyba, gabenimu, laikymu ar vartojimu. Už narkotikų vartojimą Suomijoje numatytas įkalinimas iki 2 metų.

Suomijoje dalis policijos pareigūnų yra atsakingi už narkotikų kontrolę jau nuo septintojo dešimtmečio vidurio. Nuo pernai metų į Europolo Europos kovos su narkotikais skyrių (EDU) Suomija delegavo vieną pasienio ir vieną nacionalinės policijos pareigūną.

Suomiai giriasi, kad Suomijos istorijoje nebuvo atvejų, kad valstybės tarnautojas būtų kaltinamas korupcija ar kokiais nors ryšiais su nusikalstamu pasauliu.

Suomijoje nuo 1995 m. įstatymu leidžiama klausytis telefoninių pokalbių tų asmenų, kurie yra įtariami padarę nusikaltimą ar ryšiais su nusikaltėliais. Suomijos vyriausybė ketina dar labiau tobulinti kovos su narkotikais būdus, svarsto galimybes suteikti papildomų galių policijai, sudarytos dvi darbo grupės, kurioms pavesta išstudijuoti situaciją, kitų šalių patyrimą ir parengti siūlymus, ką reikėtų taisyti, kokius pakeitimus reikėtų padaryti įstatymuose.

Švedija

Apie Švediją sakoma, kad čia visuomenė netoleruoja narkotikų vartojimo. Ji viena labiausiai besipriešinančių valstybių norintiems liberalizuoti narkotikus Europos Sąjungoje. Tokią Švedijos nekompromisinę poziciją palaiko JAV. Pastaruoju metu Švedijos vyriausybė ypač susirūpinusi, kad ir pirmos, ir antros kartos imigrantų jaunimas vis labiau rūko heroiną ir vis labiau yra linkęs eksperimentuoti su naujomis narkotikų rūšimis. Švedijoje pastebėta. kad jaunimas ėmė vartoti ecstasy ir pradeda plisti rohypnolis (flunitrazepamas), kuris ypač pavojingas, nes jo derinys su alkoholiu skatina agresyvumą ir dažniausiai tampa ypač žiaurių nusikaltimų priežastimi. Be to, toks derinys labai pavojingas ir sveikatai (nuo jo jau yra mirusių žmonių). Nustatyta, kad rohypnolį į Švediją įveža iš Čekijos, kur jis dažniausiai ir yra gaminamas. Keblumų yra dėl to, kad rohypnolį vartoja asmenys, kurie nori panaikinti heroino, amfetamino ar ecstasy simptomus. Švedijos farmacininkai kol kas priešinasi, kad rohypnolis būtų įtrauktas į pavojingų medikamentų sąrašus ir jo nebūtų galima legaliai skirti gydymui. Nors Švedijoje vartojančių narkotikus nėra daug, tačiau ne vienas 15-20 metų jaunuolis yra pabandęs linksminantis vakarėliuose pabandyti ecstasy, tokių atvejų pasitaiko ne tik didžiuosiuose miestuose, bet ir nedideliuose miesteliuose.

1998 m. lapkričio mėn. Švedijos viešosios nuomonės tyrimo institutas telefonu apklausė 1000 gyventojų. 96% suaugusių švedų pageidautų, kad vyriausybė imtųsi griežtesnių priemonių stabdyti narkotikų plitimą.

Švedijos nacionalinis visuomenės sveikatos institutas, propaguojantis sveiką gyvenimo būdą, skiria subsidijas privačioms firmoms, prisidedančioms prie narkotikų vartojimo prevencijos programų.

1995 m. Švedijos informacijos apie alkoholį ir kitokius narkotikus taryba ėmėsi iniciatyvos pradėti bendrus penkiolikmečių ir šešiolikmečių narkotikų vartotojų tyrimus 26 valstybėse. Tyrimų rezultatai buvo paskelbti 1997 m. Švedija vartotojų saraše yra lentelės apačioje. Statistika rodo. kad tik 6% švedųjaunuolių yra pabandę narkotikų. Tuo tarpu Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje - 40%, Čekijoje - 22%, Italijoje -19%.Danijoje-17%.

Švedijos farmacijos agentūra yra atsakinga už chemikalų, tinkamų narkotikų gamybai, kontrolę. Ji darbą koordinuoja su policija ir muitine. Agentūra rengia medikamentų gamintojams seminarus apie tai, kokie chemikalai yra pavojingi, kokius naudoja pogrindinės narkotikų laboratorijos ir pan.

Nuo 1991 m. Švedija skiria kasmet po 2 mln. JAV $ įvairioms sienos stiprinimo programoms Baltijos jūros regione. 1996 m. Baltijos jūros valstybių vadovai nutarė įkurti bendrą specialią grupę, kovojančią su organizuotu nusikaltėlių pasauliu. Sekretoriatas įsikūrė Stokholme. 1997-1998 m. specialiajai grupei vadovavo Švedija. Jau buvo suorganizuota 11 bendrų operacijų. 1998 m. gegužės mėn. Stokholme Šiaurės ir Baltijos šalių ministrai, atsakingi už kovos su narkotikais politiką, įsipareigojo bendradarbiauti skatinant žmones gyventi be narkotikų ir padėti vieni kitiems gydant bei reabilituojant narkomanus.

Švedija rengia įvairius tarptautinius simpoziumus, seminarus, specialias sesijas, skiria nemažai lėšų įvairioms tarptautinėms programoms. Švedija viena aktyviausių ES valstybių, besipriešinančių narkotikų platinimui. Ji inicijavo judėjimą "Europos miestai prieš narkotikus", sekretoriatas įsikūrė Stokholme ir jau savo veiklą pradeda plėsti Rytų Europoje. Šiam judėjimui šiuo metu priklauso 184 miestai 30-yje Europos valstybių. Nuo pernai metų policija, iš dalies finansuojama ES fondų, ėmėsi įgyvendinti "Šiaurės Europos amfetamino projektą". Švedai įsipareigojo parengti žemėlapius ir nurodyti šio narkotiko gabenimo srautus šiaurės Europoje, išaiškinti kurjerius, kriminalines grupes ir laboratorijas.

Švedijoje yra parengtas įstatymo projektas ir bus pateiktas parlamentarams, kuriuo siūloma bausti vairuotojus, jeigu būtų nustatyta, kad jie vairuoja veikiami narkotikų ar tam tikrų vaistų. Kitas projektas - siūloma visai uždrausti kai kurių chemikalų, kenksmingų žmogaus sveikatai, gamybą. Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų ministerija svarsto siūlymus taisyti kai kurias įstatymų formuluotes, pvz., "akivaizdžiai fonnuojantis įprotį" keisti į "priklausomybę formuojanti kiekybė'' arba ''keliantis euforijos efektą" ir pan.

Naujas įstatymas nuo 1998 m. Švedijos muitinių tamautojams leidžia tikrinti alkoholio ir tabako krovinius ne tik pasienyje, bet visoje Švedijos teritorijoje. Muitinės yra sudariusios bendradarbiavimo sutartis su kai kuriomis verslo organizacijomis, pavyzdžiui, su krovinių vežėjais bendradarbiauti gaudant narkotikų gabentojus.

Vienas Švedijos ryšių su užsieniu pareigūnas dirba Rygoje.

Švedijoje į kovą su narkotikų vartojimu aktyviai įsijungė visuomenė. Čia yra Įsikūrusi Švedijos nacionalinė asociacija ''Už laisvą nuo narkotikų visuomenę", beveik visuose miestuose turinti savo padalinius. Šiai asociacijai taip pat priklauso atskirų miestų draugijos "Tėvai prieš narkotikų vartojimą" (draugija ''Tėvai prieš narkotikų vartojimą įsikūrė 1968 m.).

Švedijos nacionalinis sveikatos institutas koordinuoja didžiąją dalįvisuomenės pastangų. Jie suburia bendram darbui ne tik tėvus, mokytojus, bet ir jaunimo lyderius, rengia įvairias akcijas švenčių metu, per muzikos festivalius, madų demonstravimus, pasitelkia spaudą, TV ir radiją, verslininkus. Mokyklose aiškina apie tai, kokie narkotikai kaip veikia ir kokią daro žalą.

Politinės, religinės, sporto ir kt. organizacijos gauna Švedijos vyriausybines subsidijas, jeigu aktyviai prisideda prie programų šviesti jaunimą ir tėvus.

Stokholme yra įkurtas specialus policijos padalinys (15 pareigūnų), kurio uždavinys lankytis naktinėsejaunimo susibūrimo vietose, reivo muzikos vakarėliuose, kuriuose dažnai bandoma platinti ecstasy.

Pagal Švedijos įstatymus, policijos sulaikytam asmeniui, kuris yra veikiamas narkotikų, teismas gali paskirti prievartinį gydymą.

 ITALIJA

Italijos organizuotas nusikaltėlių pasaulis turi ryšių su Rusijos ir Albanijos nusikaltėliais. Pačioje Italijoje narkotikų beveik negaminama (paskutinį kartą tokia laboratorija buvo išaiškinta 1985 m., o vietinės gamybos heroino buvo aptikta 1997 m.). Italai kokaino gamybos "įmones" valdo Kolumbijoje kartu su vietiniais nusikaltėliais. Tačiau neretai Italijoje iš ten atvežta žaliava pabaigiama rengti platinimui.

Italijoje asmuo, jeigu policija pas jį aptinka nedidelius kiekius narkotikų, nėra baudžiamas. Tačiau visuomenė nepalankiai vertina narkotikų vartotojus. Visuomenės apklausos rodo, kad 70% gyventojų nepritartų narkotikų vartojimo legalizavimui (pasiūlymą legalizuoti hašišą ir marihuanąbuvo pasiūliusi Italijos radikalų partija).

Italijos vyriausybė aktyviai skatina valstybes įsijungti į kovos su narkotikais tinklą "Teledrug" ir keistis slapta informacija, stengiantis išaiškinti narkotikų gamintojus ir platintojus. Šioje sistemoje jau dalyvauja 13 valstybių. Dalyvauti sistemoje 'Teledrug" Italija pakvietė ir JAV. Italijos Centrinė kovos su narkotikais agentūra Italijoje apmoko ne tik Italijos pareigūnus, bet ir užsieniečius, apmokymus rengia ir rusų bei albanų pareigūnams. Savo pareigūnus, kaip kovos su narkotikais ryšininkus, Italija yra pasiuntusi į 18 valstybių. Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės programą, kurios būstinė įsikūrusi Vienoje, daugiausiai finansuoja Italija (1998 m. ji skyrė maždaug 9 mln. $).

Italijos policija pastaraisiais metais prioritetą skiria kovai su narkotikų "verslo" organizatoriais.

552 sveikatos departamentai, kurie yra pavaldūs Sveikatos apsaugos ministerijai, prižiūri apie 95 000 narkomanų; 40 000-čiai iš jų medikai taiko narkotikų pakaitalus, bandydami pacientus atpratinti nuo “tikrų” narkotikų. Italijoje veikia 1 348 socialinės reabilitacijos centrai, kuriuos finansuoja valstybė. Čia yra prižiūrima dar apie 23 000 pacientų.

Parengė: Danutė Vabalaitė

Redagavo: R. Trimakas