Straipsniai


Įvadas į sektų mokslą

“Narkonone” tai derinama su kitomis scientologinėmis procedūromis, tame skaičiuje kasdieniniais skundais, įskaitant skundus apie save - apie visus savo pojūčius, šiuo atveju, susijusius su sveikata. Žinoma, jie vadinami ne skundais, bet “ataskaitomis apie savijautą”, bet tokiu būdu Jūs esate pratinami prie savo ateities egzistavimo scientologijoje. “Overtas” - tai pasakojimas apie negatyvias mintis ir jausmus, tiek savo, tiek kitų asmenų, susijusius su Jums taikomomis procedūromis ir su Habardo darbais. Natūralu, kad iš Jūsų pasakojimo daromos atitinkamos išvados, ir Jus baudžia arba skatina. Čia naudojama tokia pat sistema, kaip ir “Habardo koledžo” mokymo procese. Jūs jau iš patirties žinote: pakanka pasakyti, kad nesuprantate kokios nors frazės, ir Jūs privers kalti visus žodžius, todėl yra lengviau iškalti frazę atmintinai, negu pereiti visus “baudžiamuosius” etapus. Visas straipsnis >>>

Narkomanijos prevencijos ypatumai mokyklose

Kalbėdamiesi su moksleiviais apie narkotikus šiandien jau nebegalime apsiriboti paprasta paskaita. Per kelerius metus vaikai labai pasikeitė, daugelis pabandė narkotikų arba tam pritarė. Kai kuriose klasėse tokių vaikų gali būti apie 10-20 proc. Tyrimų duomenys rodo, kad kartais moksleiviai apie narkotikus žino daugiau negu suaugusieji - mokytojai, tėvai ir gydytojai. Tai natūralu. Narkotikų vartojimas - jų laikmečio problema. Įvairių apklausų duomenys rodo, kad moksleiviai domisi šiuo klausimu,turi narkotikus vartojančių draugų, būna kompanijose, kuriose vartojami narkotikai. Visas straipsnis >>>

Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo prevencija mokykloje

Jaunų žmonių požiūrį į narkotikus, jų elgesį formuoja tėvai, bendraamžiai, jaunimo kultūra, visuomenė, žiniasklaida. Tačiau tai nesumenkina mokyklos vaidmens sprendžiant narkotikų prevencijos problemą. Mokykla gali ir turi suteikti moksleiviams žinių apie narkotikų vartojimo riziką, pasekmes, formuoti socialinius įgūdžius, padėsiančius atsispirti socialiniam spaudimui vartoti įvairius narkotikus. Visas straipsnis >>>

Narkotikų problema Ukrainoje

Per pastaruosius 5 metus užregistruotų narkomanų skaičius išaugo 1.6 kartais. 1995 metais Ukrainoje buvo oficialiai buvo užregistruoti 55.8 tūkstančiai asmenų, nelegaliai vartojančių narkotikus, o 1999 metais - 86.5 tūkstančiai narkomanų, kurie sudaro daugiau nei 0.17% viso Ukrainos gyventojų skaičiaus. Visas straipsnis >>>

Narkotikų draudimas nebeteko prasmės - laikas juos reguliuoti ir kontroliuoti

 Žemiau pasirašiusios organizacijos, atstovaujančios milijonus Europos ir kitų kontinentų piliečių, kurie vienokiu ar kitokiu būdu yra susiję su dabartinėmis narkotikų kontrolės priemonėmis, tiki, kad šių narkotikų kontrolės priemonių nefektyvumą ir net priešingą poveikį iš dalies lemia sąveikos tarp civilių visuomenės ir politikų nebuvimas. Todėl šiuose debatuose norėtume aptarti šiuos klausimus. Visas straipsnis >>>

Narkotikai Europoje

 Europa vaidina svarbų vaidmenį heroino pervežimo bei sandėliavimo srityje. TIR sunkvežimiai transportuoja didelius kiekius šio narkotiko, kuris nusėda Centrinėje ir Rytų Europoje. Iš čia heroinas pervežamas privačiuose automobiliuose kontrabanda į Turkijos tinklus, esančius narinėse valstybėse. Visas straipsnis >>>

“Narkotikai ir narkomanija: informacija bei Europos Sąjungos globalinės strategijos panaudojimas" (pranešimas konferencijoje)

 Be jokios abejonės, kad narkotikų bei narkomanijos problemos sprendimui reikalinga globalinė reakcija ir vis svarbiau reikia rasti tinkamesnį sprendimą, bent jau teorinį, dėl poreikio sumažinimo, tiekimųbeo tarptautinio bendradarbiavimo susilpninimo. 2000-2004 strategija, labiau nei jos pirmtakuose, ieško ryšio tarp skirtingų Europos Sąjungos sprendimų bei metodų, kovojant su “narkotikais ir narkomanija”.  Visas straipsnis >>>

Moksleivių alkoholio ir kitų narkotikų vartojimas
Tyrimų medžiaga (3-a dalis)

 Yra gerai žinoma, kad alkoholio ir kitų narkotikų vartojimas dažnai sąlygoja įvairias problemas. Todėl mūsų anketoje buvo pateikti tokio pobūdžio klausimai moksleiviams, kad išsiaiškinti kokios problemos yra dažniausios. Jos buvo sugrupuotos į keturias kategorijas: asmeninės, tarpusavio santykių, lytinio patyrimo ir nusikalstamumo.  Visas straipsnis >>>

Moksleivių alkoholio ir kitų narkotikų vartojimas
Tyrimų medžiaga (2-a dalis)

 Remiantis apklausa nustatyta, kad moksleiviai yra girdėję apie daugelį narkotinių medžiagų. Iš nelegalių narkotikų labiausiai žinomi marihuana ir hašišas. Šis narkotikas ir yra labiausiai paplitęs visose Europos šalyse. ESPAD 95 duomenys atskleidė, kad Jungtinėje Karalystėje ir Airijoje beveik pusė moksleivių (vaikinų) vartojo marihuaną ar hašišą.  Visas straipsnis >>>

Moksleivių alkoholio ir kitų narkotikų vartojimas
Tyrimų medžiaga (1-a dalis)

 Mes einame į Europą. Tas ėjimas yra gana lėtas, tačiau ten vykstantys negatyvūs procesai mus pasiekia labai greitai. Dėl patogios geografinės padėties Lietuva tampa alkoholio ir kitų narkotikų tranzito šalimi. Auga narkotikų prieinamumas ir tiekimas, neteisėta jų pasiūla bei pasiūla ir poreikis narkotikams. Kovai su tokio pobūdžio blogybėmis nebuvome pasirengę, laiku nepradėjome prevencinės veiklos. Visas straipsnis >>>

Ar visos durys veda į rojų?

 Depresijos, viduje slypinčių demonų nuojauta persekiojo... Kai pats sau tampi pragaru - ką reiškia tai patirti? Elizabeth Wurtzel - “Prozaco” kartos vaikas, sugebėjęs pasipriešinti viduje sukilusiems demonams. Aš bandysiu kalbėti apie kartą, kuri kovojo su kiek kitokiais demonais - hipius... Visas straipsnis >>>

JAV IR EUROPOS KOVA SU NARKOTIKAIS (Čekija, Lenkija, Latvija, Estija, Suomija, Švedija, Italija)

 Narkotikų problema kasmet aštrėja. Narkotikų platinimo tarptautiniai nusikaltėlių susivienijimai tampa vis agresyvesni, vis atkakliau atakuoja naujas rinkas, randa naujų platinimo būdų, vis išradingiau plauna pinigus. Kova su narkotikų prekeiviais seniai tapo nebe pavienių valstybių reikalas. Visas straipsnis >>>

JAV IR EUROPOS KOVA SU NARKOTIKAIS
(JAV, Belgija, Austrija,Vokietija)

 Narkotikų problema kasmet aštrėja. Narkotikų platinimo tarptautiniai nusikaltėlių susivienijimai tampa vis agresyvesni, vis atkakliau atakuoja naujas rinkas, randa naujų platinimo būdų, vis išradingiau plauna pinigus. Kova su narkotikų prekeiviais seniai tapo nebe pavienių valstybių reikalas. Visas straipsnis >>>

Ar legalizavimas padėtų?

 Narkotikų vartojimo įteisinimas vargu ar kada nors galėtų būti sėkmingas, kadangi jį įgyvendinant tektų susidurti su neatremiamais gyvenimo faktais, ties kuriais nuolat suklumpa narkotikų uždraudimo politikos priešininkai ir kurių jie nesugeba įveikti... Visas straipsnis >>>

Argumentai prieš narkotinių medžiagų legalizavimą

 Šiuo metu yra garsiai reikalaujama legalizuoti narkotikus daugelyje Europos valstybių. Kai kur legalizavimo judėjimai yra gerai organizuoti ir turi stiprius finansinius šalitinius, kuriais gali pasiremti. Svedijoje šis judėjimas nėra smarkiai remiamas, bet kartais girdimi pritairimo balsai... Visas straipsnis >>>

Narkotikai Olandijoje: esamos padėties analizė

 Visa Olandijos prieš narkotikus nukreipta politika yra grindžiama prielaida, kad kanapių gaminiai (hašišas ir marichuana) yra sąlyginai saugūs, priskirtini taip vadinamiems “silpnai veikiantiems narkotikams”. Dėl to pagrindinė kova nukreipiama prieš stipriai veikiančius narkotikus (narkotikai, sukeliantys nepriimtiną riziką, tokie kaip heroinas, kokainas, LSD). Olandijos vyriausybė neteikia prioriteto kovai prieš kanapes... Visas straipsnis >>>

Narkomanija kelia pavoju rinkos ekonomikai

 Liberaliosios ekonomikos pagrindas yra nenutrūkstamai funkcionuojantys rinkos procesai. Keli įžymūs ekonomikos specialistai iš vadinamosios “Čikagos mokyklos” (pavyzdžiui, Nobelio premijos laureatas ir nacionalinės ekonomikos profesorius Miltonas Frydmanas) mano, jog rinka gali stabiliai funkcionuoti visuomenėje, kurioje yra legalizuoti narkotikai... Visas straipsnis >>>

Žalos mažinimas

 Frazė ,,žalos mažinimas" skamba nuostabiai.
Tuo pačiu metu ji dvelkia ir šiluma, ir miglomis. Ši koncepcija garsiai aidi nūdienos narkotikų prevencijos politikoje. Kam galėtų nepatikti žalos mažinimas?
Šios politikos šalininkai žalos mažinimą apibrėžia kaip sumažinimą žalos, kurią narkotikus vartojančiam asmeniui sukelia viena panaudota narkotinių medžiagų dozė. Ši koncepcija apima tokias sąvokas kaip “pasirinkto narkotiko vartojimo galimybė”, “atsakingas vartojimas”, “adatų keitimo programos”, “dekriminalizavimas” bei “legalizavimas”, “narkotikų platinimas”, taip pat teiginius, jog iš esmės yra žalingi ne narkotikai, o piktnaudžiavimas jais; kad narkotikų vartojimas yra neišvengiamas reiškinys, todėl reikia sudaryti tinkamas sąlygas vartojimui ir taip sumažinti narkotikų daromą žalą ir t. t... Visas straipsnis >>>

Bendrų veiksmų planas

Atsižvelgdama į Europos SąjungosSutartį ir ypač j jos K.l (4) ir K.3 (2) (b) straipsnius,
Atsižvelgdama į Prancūzijos iniciatyvą, Žinodama, kad Europos Taryba Kanuose 1995 m. birželio 26 ir 27dienomis patvirtino Europos veiksmų programą kovai prieš narkotikus (1996-1999 metams) ir pripažino bendro požiūrio būtinybę šioje srityje... Visas straipsnis >>>