Straipsnis

NARKOTIKŲ PROBLEMA UKRAINOJE

Ukraina randasi Europos pietryčių dalyje. Šios šalies plotas yra 603.7 tūkstančiai kv. km. Pagal teritoriją ji yra trečia didžiausia Europos šalis. Gyventojų skaičius yra beveik toks pat, kaip ir Prancūzijoje. 1998 metais jis Ukrainoje siekė 50.4 mln. žmonių, iš kurių 34.1 mln. gyveno miestuose, o 16.3 mln. kaimuose.

Ukraina ribojasi su Rumunijos, Moldovos, Vengrijos, Slovakijos, Lenkijos vakaruose, Baltarusijos ir Rusijos Federacijos šiaurėje ir rytuose sienomis. Jos sienos ilgis yra 8.5 tūkstančiai km, iš kurių 6 tūkstančiai km yra žalioji siena.

Pagal JNO 1961, 1971 ir 1988 metų konvencijas, kurias ratifikavo Ukrainos vyriausybė, susidomėjusių ministerijų ir institucijų darbas, susijęs su kova prieš narkotikų žalą, turėjo prioritetinį svarbumą. Nacionalinė reglamentavimo komisija prie Ukrainos ministrų kabineto buvo įkurtas šio darbo koordinavimui. Ukrainos prezidentūroje Nacionalinės apsaugos susirinkimų metu buvo reguliariai ieškoma atitinkamų problemų sprendimo būdų.

Per pastaruosius 5 metus užregistruotų narkomanų skaičius išaugo 1.6 kartais. 1995 metais Ukrainoje buvo oficialiai buvo užregistruoti 55.8 tūkstančiai asmenų, nelegaliai vartojančių narkotikus, o 1999 metais - 86.5 tūkstančiai narkomanų, kurie sudaro daugiau nei 0.17% viso Ukrainos gyventojų skaičiaus. Todėl 10 -čiai tūkstančių piliečių yra 17 narkomanų. Buvo užregistruotas 2 kartus didesnis skaičius paauglių - narkomanų (skaičius išaugo nuo 23 tūkstančių iki 4.1 tūkstančių asmenų, kuriems dar nėra 18 metų). Dėl šio reiškinio užslėptos prigimties pagal ekspertų paskaičiavimus tikrasis narkomanų skaičius Ukrainoje siekia apytiksliai 400 tūkstančių žmonių.

Nuo 1995 metų kiekvienais metais Ukrainoje užregistruojama apie 20 tūkstančių nemedicininių narkotikų vartotojų, iš kurių 13-kai tūkstančių nustatoma diagnozė - “narkomanas”. Narkotikų žala įtakoja ir šalies ateitį, kadangi kiekvienais metais nuo jų miršta apie tūkstantį žmonių.

Pagal demografų tyrimus bei socialinę narkomų struktūrą per pastaruosius 5-erius metus narkomanais užregistruojama vis daugiau ir daugiau bedarbių (skaičius išaugo 1.7 kartais). Per šį laikotarpį 2 kartus išaugo paauglių - merginų, vartojančių narkotikus, skaičius ir 8 kartus miestiečių narkomanų.

Mokslinio nacionalinės tarptautinių reikalų akademijos centro atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad 10% visų Ukrainos narkomanų patys gamina narkotikus iš aguonų bei kanapių.

Ukrainoje yra 60 milijonų dirbamo dirvožemio hektarų, iš kurių 25.2 milijonai hektarų priklauso privataus naudojimo sektoriui. 1999 metais ukrainoje buvo nustatyti 9.2 tūkstančiai nelegalaus aguonų auginimo faktų, pagal kuriuos sunaikinti 263 tūkstančiai metrų auginimo teritorijos.

Laukinė aguona yra dar vienas labiausiai paplitęs bei svarbus narkotikų žaliavinės medžiagos šaltinis Ukrainoje. Pagal ekspertų apskaičiavimus jos auga beveik 100 tūkstančių hektarų. 1999 metais mūsų šalyje iš nelegalios prekybos buvo konfiskuotos apie 4 tonos marihuanos ir sunaikinta 18.9 tūkstančiai kvadratinių metrų žemės, kurioje buvo auginamos kanapės.

Kadangi Europa tapo prioritetine narkotikų pervežėjų rinka, be jokios abejonės, Ukraina taip pat yra įtraukta į jų planus. Dėl jos geografinės bei politinės situacijos jie jau naudojasi Ukrainos teritorija pervežti narkotikus Afganistano ir Balkano maršrutais.

Per Ukrainą buvo pastebėti nauji tarptautinės prekybos maršrutai į kitas Europos šalis. 1997-1999 metais buvo konfiskuoti 874 kg heroino ir kokaino, daugiau nei 6 tonos hašišo bei kitų narkotikų, juos transportuojant į Vakarų Europos šalis.

“Sunkiųjų” narkotikų kontrabanda Ukrainoje ima gasdinti vis labiau ir labiau. 1994 metais buvo užregistruotas tik 1 kokaino konfiskavimo atvejis, o 1999 metais daugiau nei 1.7 tūkstančiai kokaino ir heroino konfiskavimo atvejų. Buvo panaikinti 35 nelegalių tiekimų maršrutai iš Afganistano, Tailando, Kolumbijos, Ekvadoro, Brazilijos, Indijos, Irano, Turkmenijos, Tadžikistano ir Turkijos.

Tarp tarptautinės prekybos narkotikų gaujų atstovai konkuruoja dėl dominavimo naujojoje rinkoje. “Sunkiuosius” narkotikus bei amfetaminus į Ukrainą jie mėgina įsiūlyti per akcines bendroves bei etnines kriminalines gaujas bei Afrikos valstybių atstivus.

Per pastaruosius metus buvo užregistruotos konfiskacijos tik iš afrikiečių. Dabar vis daugiau ir daugiau Ukrainos piliečių, apimant ir paauglius, yra įtraukiami į prekybą užsieniniais narkotikais.

Tarptautinė narkotikų prekybos organizacijos kokybiškai pakeičia savo nelegalius veiksmus, naudojantis mūsų šalies socialiniais ir ekenominio vystymosi nestabilumais medicinos - biologinės ir cheminės - farmakologinės pramonės kompanijų turto formų pasikeitimu.

Ukrainoje galima gaminti bei parduoti amfetaminus bei metafitaminus dėl turimos žaliavinės medžiagos bei gamybos pagrindų. Taip pat dėl palyginamai nedidelės kainos ir vis didėjančio poreikio sintetiniams narkotikams jaunuolių tarpe. Be to, tarptautiniai narkotikų prekiautojai kartu su Ukrainos kriminalinėmis struktūromis mėgina pasinaudoti technologiniu bei moksliniu mūsų šalies chemijos pramonės potencialu tam, kad galėtų kurti slaptas laboratorijas sunkiųjų narkotikų gamybai. 1999 metais buvo demaskuotos 38 slaptos laboratorijos, iš kurių net 34 gamino sintetinius narkotikus.

Kaip atskleidė sudėtigi tyrimai, ieškant narkotikų žalos bei prekybos atvejų pramogų vietose, pasirodo, kad šioje srityje narkotikai vis dažniau ir dažniau yra susiję su aktyviu kriminalinių elementų dalyvavimu. Kai kuriose šou verslo veiklose narkotikai tapo neatskiriama jos dalimi.

1999 metais Ukrainos tarptautinių reikalų ministerijos nusikaltimų tyrimo organizacijos atskleidė 312 tūkstančių nusikaltimų. 42.8 tūkstančiai iš jų, tai yra vienas iš aštuonių (14%), buvo susiję su narkotiniais nusikaltimais, o 24.6% yra kapaviečių išniekinimas. Buvo užregistruota 8617 narkotikų prekybos atvejų, 1.316 narkotikų laikymo atvejų, 314 narkotinių medžiagų turinčių substancijų vagysčių ir 271 kitų žmonių įtraukimas į narkotikų veiklą.

32.1 tūkstančių asmenų buvo iškeltos baudžiamosios bylos, tačiau tik 4.7% iš jų buvo užregistruoti kaip narkomanai. Šis faktas parodo, kad šis reiškinys yra labai įslaptintas. 55.1% tokių nusikaltėlių neturėjo net 29 metų. 75.7% iš jų buvo bedarbiai ir niekur nesimokė.

Aišku, kad narkotikai neigiamai veikia ne tik kriminalinę situaciją, bet ir kelia grėsmę nacionaliniam genų bankui bei šalies intelektualiniam potencialui. Atsiranda “narkotinių nusikaltimų” ciklas. Per pastaruosius 5 metus nusikaltimų, kuriuos atliko narkomanai arba asmenys, apsvaigę nuo narkotikų, skaičius išaugo nuo 11.0 tūkstančių iki 14.5 tūkstančių (išaugo beveik 1.3 kartais), į kurį įeina 55 žmogžudystės, 125 plėšimai, 439 plėšikavimo bei 3725 asmeninio turto vagysčių atvejai.