Straipsnis

NARKOTIKAI EUROPOJE

Europa vaidina svarbų vaidmenį heroino pervežimo bei sandėliavimo srityje. TIR sunkvežimiai transportuoja didelius kiekius šio narkotiko, kuris nusėda Centrinėje ir Rytų Europoje. Iš čia heroinas pervežamas privačiuose automobiliuose kontrabanda į Turkijos tinklus, esančius narinėse valstybėse.

Iš kokos augalo krūmų, auginamų Peru, Bolivijoje bri Kolumbijoje, pagaminama daugiau nei 700 tonų kokaino. Nors kokaino importas paliečia visas narines valstybes, tačiau šiuo atžvilgiu pirmauja Ispanija bei Nyderlandai. Konfiskavus kelis kartus kokaino partijas narinėse valstybėse, buvo spėjama, kad tada transportavimas persikėlė į Centrinę ir Rytų Europą. Šios partijos greičiausiai yra vis tiek transportuojamos į narines valstybes, o nėra paliekamas į Centrinės ir Rytų Europos rinką.

Didžioji dalis amfitaminų Europos Sąjungoje atvežama iš Nyderlandų, Belgijos ir Jungtinės Karalystės. Kiti šaltiniai būtų Pabaltijo Respublikos, Lenkija, Čekijos Respublika bei Vengrija. Plačiai paplitusi ekstazi eksportuojama iš Europos Sąjungos į Centrinę ir Rutų Europą, Aziją ir neseniai pradėta į Jungtines Valstijas.

Apytiksliai 85% kanapių gumos, konfiskuotos Europos Sąjungoje, buvo eksportuojami iš Maroko. Taip pat atkeliauja ir iš tokių šalių, kaip Pakistanas ir Afganistanas. Centrinė Azija tampa tranzitiniu Afganų kanapių gumos tranzito regionu. Kolumbija, Pietų Afrika ir Nigerija yra didžiausios žolinės kanapės tiekėjos. Kanapės, kurios paprastai parduodamos Graikijoje ir Italijoje, labai plačiai auginamos Albanijoje.Be to, Europos Sąjungoje labai ima plisti kanapių auginimas - ir namuose, ir lauke.

Tarpinstitucinė konferencija, kovos su narkotikais politikos klausimais Europoje, Briuselyje, 2000 m. vasario 28-29 d.d., atidarymas.

Organizuotas nusikalstamumas

Europos Sąjungoje pagrindinė organizuoto nusikalstamumo veikla yra narkotikų gamyba ir jų prekyba. Tobulos šiuolaikinės technologijos suteikia nusikalstamoms grupuotėms naujus įrankius, kurių pagalba jie nebaudžiami gali atlikti savo darbą vietiniu ir tarptautiniu lygiu.

Daugelyje narinių valstybių Turkijos grupuotės užima svarbiązvietą heroino importo bei didmeninės prekybos srityje. Taip pat jie kokaino bei ekstazi prekyba bei kitais nusikaltimais, tokiais, kaip prekyba ginklais bei nelegali imigracija. Kitos narinės valstybės pastebėjo vis didėjančią Albanijos - Jugoslavijos grupuočių įtaką prekybos heroinu srityje. Kolumbijos kriminalinės grupuotės kontroliuoja kokaino tiekimą į Europos Sąjungą bei jos viduje. Didmeninei prekybai jos bendradarbiauja su vietinėmis grupuotėmis arba prisijungia prie mišrių nusikaltėlių grupių. Jos dažnai kontaktuoja su centrais Kolumbijoje, naudodamiesi moderniomis komunikacinėmis priemonėmis, kad jų nesusektų.

Amfetamino gamyba bei prekyba yra vietinių narinių valstybių grupuočių rankose.

Prototipus Europos Sąjungoje kontroliuoja nusikalstamos grupuotės, kurios specializuojasi jų gamyboje. Neseniai gamintojai pradėjo gaminti amfetamino tabletes su įvairiais ženklais, kurios parduodamos, kaip ekstazi tabletės.

Kriminalinės grupuotės iš įvairių narinių valstybių kontroliuoja kanapių kontrabandą. Kai kurios iš jų turi centrus Ispanijoje, kad galėtų lengviau pervežti kanapinę gumą iš Maroko į savo šalis.

Įstatymų sugriežtinimas

Narinėse valstybėse buvo imtasi visokių priemonių, kad įstatymų sugriežtinimas taptų efektyvesniu. Tiriant sudėtingas bei dideles bylas, dažnai sujungiamos įvairių įstatymą vykdančių institucijų, tokių, kaip policija, muitinė bei žandarmerija, darbo jėgos, žinios bei sugebėjimai. Taip pat kuriamos vietinės organizacijos, kurios renka bei apdoroja kriminalinius duomenis bei tobulina arba vykdo nacionalines strategijas, kovojant su narkotikų reiškiniu. Įstatymą vykdančios institucijos reguliariai bendradarbiauja tarptautiniu lygiu.

Vis dažniau į šį procesą yra įtraukiamas Europolas. Pagal Amsterdamo sutartį Europolo pareigūnai yra įpareigoti paremti nacionalines institucijas, tiriant ir dalyvaujant bendrose užduotyse.

Dėl tarptautinio organizuotos prekybos narkotikais lygio reikia ne tik atkreipti dėmesį į nacionalines strategijas, bet ir priimti integruotą, daugiadisciplininę Europos Sąjungos strategiją. Kuriant strategiją, remiantis mokslininkų pagalba reikia įvertinti atskiras organizuoto nusikalstamumo grupuotes ir nustatyti, su kuriomis Europos Sąjungos geografinėmis teritorijomis jos surištos, ir įvertinti, pavyzdžiui, bendras pačios prekybos narkotikais funkcijas. Tyrimas reikalingas, kad galima būtų efektyviai kovoti su organizuotu nusikalstamumu, įtraukiant ir organizuotą prekybą narkotikais. Nusikaltimų bei panaudotų priemonių rodikliai turi įvertinti organizuoto nusikalstamumo kontrolės bei prevencijos progresą. Ir čia reikėtų įtraukti mokslininkus.

Dėl modernių technologijų bei didelio kiekio informacijos reikia sugalvoti naujas informacijos vadybos formas, kurios užtikrintų efektyvų priėjimą prie atitinkamų informacijos šaltinių.

Daugumą priemonių galima įgyvendinti tik per politines institucijas. Šiuo atžvilgiu, Europos Sąjungos kovos su narkotikais veiksmų planas bei Europos Sąjungos strategija prieš narkotikus

kartu su įvairiomis kitomis politinėmis institucijomis gali daug kuom pagelbėti Europos Sąjungos įstatymus vykdančioms institucijoms, įgyvendinat naujas bei dinamiškas priemones.